Sobre SFB

La nostra missió i valors

MISSIÓ
 

Serveis Funeraris de Barcelona - Grup Mémora té la missió de gestionar el servei funerari de manera integral, des del moment de la mort fins que es duu a terme l’últim tràmit contractat, atenent les famílies amb professionalitat i honestedat. Un servei funerari que inclou els trasllats locals, nacionals i internacionals, les inhumacions, les incineracions i la gestió de tanatoris i cementiris, com també els aspectes més humans com l’acompanyament en el dol o l’assessorament en totes les fases del procés. 

La qualitat i la millora contínua en totes les actuacions, l’ètica professional en les relacions amb els clients i la satisfacció de les seves necessitats i expectatives, són pilars fonamentals de l’activitat de la companyia, com també ho són el compliment rigorós de la legislació vigent i la imatge de grup empresarial líder, consolidat i solvent. 

Des de Mémora es vol mantenir i incrementar la posició de lideratge en el sector –tant per quota de mercat com per la qualitat i innovació de serveis– i aconseguir la internacionalització de la companyia, oferint un servei integral a Espanya i en qualsevol lloc del món amb un funcionament eficaç i eficient com a grup de referència en la prestació de serveis funeraris.

VALORS

Respecte

La defunció d’un ésser estimat sempre és un cop molt dur per a familiars i amics i, com que en som conscients, comptem amb els millors professionals per proporcionar a la família un comiat serè i acompanyar-la en aquests moments difícils, respectant també la voluntat del difunt, les seves creences, les seves peculiaritats i els seus desitjos. Tothom es mereix un adéu digne.

Confiança

La nostra dedicació i la de les persones que formen part de la companyia és absoluta: servei 24 hores al dia, 365 dies l’any. La plantilla treballa amb responsabilitat i amb un clar compromís envers els seus clients, amb els quals manté una relació basada en la confiança.

Guanyar-se la confiança de la família vol dir ser-ne el suport, acollir-la, acompanyar-la i reconfortar-la i, en aquest sentit, és essencial escoltar i atendre de manera personalitzada.

Innovació 

Innovar és una actitud de millora contínua en la prestació del servei, que es duu a terme amb professionalitat, capacitat de superació i anticipació, i adequació a les diversitats socioculturals. La innovació requereix una clara aposta per la formació dels empleats perquè puguin desenvolupar les seves capacitats i fomentar una societat més oberta i dialogant davant de la mort.
El diàleg constant amb els diversos grups d’interès és imprescindible per anticipar-se a les necessitats i cobrir-les convenientment.