Sobre SFB

Eurocoffin, la fàbrica de taüts

Eurocoffin és la fàbrica de taüts de Serveis Funeraris de Barcelona - Grupo Mémora, ubicada a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Actualment, produeix més de 21000 unitats l’any, de les quals 15.000 són utilitzades per la pròpia companyia per oferir els seus serveis funeraris, mentre que les restants  es destinen a altres empreses espanyoles i a l’exportació, existint acords amb França, Bèlgica, Rússia i el Brasil.

Eurocoffin es caracteritza per la producció de fèretres d’alta qualitat, innovació i sostenibilitat. Entre les innovacions que presenta, destaquen l’automatització de les línies de transport, la realització dels escatats dels fèretres mitjançant la programació amb robots, i l’aplicació, també robotitzada, dels diferents productes de vernís a l’aigua. El seu ferm compromís amb la sostenibilitat, que es reflecteix en cadascuna de les fases de producció, des del control de l’origen de les matèries primeres fins a l’acabat final amb l’envernissat, amb productes en base d’aigua i assecat ultraviolat. També en el subministrament energètic de la fàbrica s’aplica una política de respecte al medi ambient, ja que disposa d’una caldera de biomassa que aporta l’energia calorífica que requereix la planta. El combustible prové de les restes de fusta del procés productiu.

Coneix una mica més sobre Eurocoffin en aquest vídeo; veure aquí