Actualitat

La despesa funerària a la ciutat de Barcelona

11/04/2017

Per l’elaboració de l’estudi, els autors han comptat amb dades auditades de Serveis Funeraris de Barcelona – Mémora i Áltima, empreses operadores que conjuntament representen el 87% dels serveis funeraris realitzats a la ciutat de Barcelona. 

Realitzat per Universitat Pompeu Fabra
Oriol Amat, catedràtic de universitat
Marc Oliveras, economista

Conclusions més rellevants de l’estudi:

 • La despesa mitjana (sense IVA) de les famílies de Barcelona per un servei funerari és de 3.190 euros, però aquest import varia substancialment segons la renda dels districtes de la ciutat. 
   
 • La despesa funerària mitjana va augmentar un 7,14% en el període 2010-2012 i des d’aleshores ha baixat un 7,32% fruit de la crisi econòmica, l'augment de l'IVA l'any 2012 i l’augment de la competència, entre altres causes. 
   
 • El percentatge de defuncions a Barcelona cobertes per una assegurança de defunció ha augmentat del 59,57% al 75,63% en el període 2010-2016. Un creixement degut principalment a l’envelliment de la població assegurada i al gran creixement de les assegurances de defunció de prima única en els últims anys. Els districtes amb menor renta per càpita es corresponen amb els de la població més assegurada, com per exemple el districte de Sant Martí, amb un 80,76% de cobertura asseguradora. 
   
 • Aquesta dada, juntament amb l'increment de famílies subvencionades per lespròpies empreses funeràries que representen el 4,4% de la població total, fa que només un 20% de les famílies barcelonines hagin de fer front a la despesa funerària en el moment de la defunció del familiar. A diferencia del que succeeix a altres ciutats espanyoles en les que l’Administració Pública és qui subvenciona els serveis funeraris de les famílies amb pocs recursos. A Barcelona el cost complet d’aquests serveis és assumit per les empreses que operen en el mercat.
   
 • La despesa funerària varia substancialment segons la renda dels districtes de la ciutat. En línies generals, a mesura que augmenta la renda per càpita, més elevat és la despesa funerària. Per tant, en el cas de les famílies sense cobertura per una assegurança de defunció, (un 24,37% del total), la variació de la despesa (sense IVA) per districte pot anar des dels 3.474 € a Ciutat Vella fins als 6.245 € a Les Corts.
   
 • La despesa funerària d'una família es distribueix entre l'Administració Pública, que rep un 36% en concepte de despeses vinculades a la destinació final (cementiri, inhumació, cremació, urna i impostos), i les empreses funeràries a les quals va a parar una 49% de la despesa en concepte de trasllat, condicionament, taüt, vetlla i cerimònia. A ells cal sumar altres serveis complementaris com les flors, certificats, esqueles o làpides que representen el 15% del total. El consum d'aquests serveis varia segons les preferències de les famílies i, per tant, la composició final de la despesa funerària depèn, en gran mesura, de la voluntat i lliure elecció de cada família.
   
 • A nivell internacional es constata que els Estats Units registra una despesa funerària mitjana més elevada -entre 5.500 i els 8.000 € aproximadament-, Regne Unit de 4.266 € i França de 4.051 €, enfront dels 3.190 € de la ciutat de Barcelona.
   
 • L'IVA aplicat als serveis funeraris a Espanya és del 21% des de 2012, sent un dels més alts d'Europa. En la majoria de països europeus aquests serveis estan exempts o s'aplica un IVA reduït. A Europa, només Letònia, Lituània, Grècia, Hongria i Croàcia apliquen un tipus impositiu igual o major que a Espanya. Segons el document, a més, serveis associats al funerari com el transport de persones, l'hostaleria o el sanitari estan també exempts o subjectes a un tipus impositiu reduït en vida de les persones, però no després de la seva la defunció.