Actualitat

3 de cada 4 famílies no afronta el pagament del servei funerari en el moment de la defunció a Barcelona

28/10/2016

Serveis Funeraris de Barcelona-Mémora  destinarà 13 milions d’euros a la construcció del nou Tanatori de Sancho de Ávila a Barcelona. El projecte preveu l’edificació d’un nou edifici ubicat a la mateixa illa que l’actual Tanatori i que permetrà que el servei funerari no quedi interromput. Les obres es van iniciar al maig d’aquest any i està previst que l’equipament entri en funcionament a finals del 2017. També dins del capítol de modernització de les instal·lacions, Juan Jesús Domingo, conseller Delegat de Mémora, ha explicat que la companyia ha invertit enguany 1,63 milions en la reforma dels altres tres tanatoris que gestiona al municipi de Barcelona, els de Les Corts, Collserola i Sant Gervasi. 

Despesa de les famílies
La despesa de les famílies respecte al servei funerari ha disminuït en els darrers anys fruit de la crisi i del propi augment del tipus d’IVA, en el que intervenen de mitjana, nou professionals de la companyia prestant tot tipus de serveis 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. 3 de cada 4 famílies no ha de fer front al pagament del servei en el moment de de la defunció. La resta de famílies el cobreix amb sistemes de previsió i una petita part són subvencionats per la pròpia companyia quan poden demostrar manca de recursos per fer front al pagament. 

Incineracions i cerimònies laiques
En l’apartat de cremacions, Domingo ha assenyalat que es van incrementant any rere any, segons les dades de què disposa la companyia. A Barcelona representaven el 47% dels serveis funeraris realitzats a finals del 2015, mentre que enguany es tancarà amb un creixement de tres punts, assolint el 50%. A nivell nacional, els percentatges són una mica inferiors i mostren igualment un avenç anual de tres punts, passant del 34% del 2015 al 37% amb el que es tancarà aquest any 2016. Per una altra banda, les cerimònies laiques, que suposaven el 4% de tots els serveis funeraris a Barcelona al 2005, han avançat fins a l’actual 17,5%.