Gestió de la memòria

Diamants obtinguts a partir dels cabells

Serveis Funeraris de Barcelona - Grup Mémora ofereix el diamant IrisGem, un innovador record obtingut a partir del carboni present a les fibres capil·lars humanes. Els diamants IrisGem tenen les mateixes propietats de puresa, duresa i composició que els diamants naturals i tenen un gran valor afegit, ja que són fruit de l’essència de l’ésser estimat que ja no és entre els seus familiars.

Diamants obtinguts a partir dels cabells del difunt