Serveis

Tràmits

Gestoria Plus

La Tramitació Gestoria és un servei destinat a facilitar l’obtenció de documentació i diligències administratives necessàries en l’àmbit funerari (partides literals de defunció, baixa del llibre de família, certificat d’últimes voluntats, etc.). Per tal d’ajudar i assessorar amb els tràmits necessaris, Grup Mémora posa a disposició de les famílies una xarxa de gestories associades a escala nacional.

Llibre documental personalitzat

Quan es produeix una defunció, hi ha múltiples gestions i tràmits que han de fer els familiars, com ara baixes, cessions, canvis de titularitat a diferents organismes com Correus, Cadastre, assegurances, entitats bancàries, etc. És per això que Serveis Funeraris de Barcelona - Grup Mémora ha decidit oferir un servei que facilita un dossier de cartes ja escrites, a les quals simplement cal afegir el destinatari i signar-les. Aquest dossier va acompanyat d’una Guia d’Orientació Familiar on es mostra informació sobre la tramitació d’una defunció, el dol, els drets i les formalitats després de la defunció i nous serveis complementaris.

Recuperació de la memòria digital

Des de l'aparició d'Internet i de les xarxes socials, blogs i altres espais virtuals, al llarg de la nostra vida deixem una empremta digital que ens sobreviu: fotografies, missatges, comentaris, vídeos, etc.

El servei de Recuperació de la memòria digital ofereix la possibilitat de trobar tot el que el difunt va publicar a internet de forma pública; fotografies, publicacions, comptes d'usuari i tot tipus d'arxius i materials. A banda de la recerca i entrega del conjunt d'arxius que constitueixen l'empremta i el llegat digital públic del difunt, el servei també inclou la desactivació de les principals comptes i perfils d'usuari de la persona difunta.