Compromesos amb la salut

Suport en cures pal·liatives

Portem a terme col·laboracions amb entitats hospitalàries en el suport i l’esponsorització de projectes relacionats amb l’atenció no farmacològica en pacients ingressats a les unitats de cures pal·liatives. Actualment s’està col·laborant en els següents projectes:

  • Musicoteràpia en el Parc Salut Mar de Barcelona amb l’organització de tallers per pacients ingressats en cures pal·liatives i les seves famílies. La musicoteràpia és un tractament complementari a la via farmacològica i ajuda a afrontar el patiment físic i psíquic de malalts amb càncer. S’utilitza amb èxit per reduir la percepció del nivell de dolor, l’ansietat i l’estrès. 
  • Artteràpia a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, amb un taller que ajuda els pacients i els seus familiars, en situació de final de vida, a estimular la creativitat artística. La finalitat és que expressin gràficament i simbòlicament les seves emocions i sentiments afavorint l’adaptació al procés.