Resposabilitat social

Compromesos amb la cultura

Serveis Funeraris de Barcelona - Grup Mémora desenvolupa accions enfocades a fomentar la cultura, amb el que es pretén conscienciar i sensibilitar el seu entorn en relació al món funerari, així com trencar el tabú de la mort que existeix a la nostra societat.